Hyppää sisältöön
Media

Metsiin liittyvät sosiaalisen ja kulttuurisen kestävyyden näkökulmat elävät ajassa

maa- ja metsätalousministeriö
Julkaisuajankohta 3.9.2021 12.54
Uutinen
Nuoripari istumassa metsämaisemassa

Metsät tuottavat suomalaisille hyvinvointia monin eri tavoin – ekologisten ja taloudellisten vaikutusten lisäksi myös sosiaalisesti ja kulttuurisesti. Kansallisen metsästrategian (KMS) 2025 tavoitteena on sovittaa nämä eri näkökulmat yhteen ja turvata metsien tuottama hyvinvointi myös tulevaisuudessa.

Metsiin liittyvässä sosiaalisessa näkökulmassa painottuvat muun muassa jokamiehenoikeudet, metsien virkistyskäyttö, osaaminen ja koulutus sekä työhön, terveyteen ja toimeentuloon liittyvät kysymykset. Kulttuuriseen näkökulmaan liittyvät puolestaan metsien käyttöön liittyvät tavat, käytännöt ja arvot sekä niiden siirtäminen tuleville sukupolville.

Maa- ja metsätalousministeriön 1.9.2021 järjestämässä webinaarissa esiteltiin Kansallista metsästrategiaa toteuttavia sosiaalisia ja kulttuurisia hankkeita. Webinaarissa esiteltyjen hankkeiden teemoina olivat metsäkulttuurinen kestävyys, luonnon virkistyskäyttö, metsänomistajien neuvonta, metsäalan koulutus sekä nuorten osallisuus metsästrategiassa.

Keskiössä erityisesti nuoret

Tavoitteena on, että metsiin liittyvä kulttuurinen jatkumo ei katkea ja että metsäosaaminen sekä metsien käyttöön liittyvät tavat, käytännöt ja suhteet siirtyvät seuraaville sukupolville kuhunkin aikaan sopivassa muodossa. On tärkeää, että metsiin ja niiden hoitoon liittyvä osaaminen siirtyy sukupolvelta toiselle, mutta vähintään yhtä tärkeää on arvioida ja täydentää aiempaa osaamista muun muassa tutkimuksen tuottaman uuden tiedon avulla. Myös arvot ja asenteet muuttuvat ajan kuluessa.

Toukokuussa 2021 kokoontuneessa nuorten metsäneuvostossa nousivat esiin erityisesti ilmastoon ja luonnon monimuotoisuuteen liittyvät kysymykset. Tavoitteena tulee nuorten mukaan olla metsätalouden muuttaminen ekologisesti kestäväksi, eikä radikaalejakaan ratkaisuja pidä pelätä.

Kaikki kestävyys on kuitenkin arvokasta, eikä mitään sen osa-aluetta saa nuortenkaan mielestä unohtaa. Metsien virkistyskäytön säilyminen on tärkeää, ja sosiaalisessa kestävyydessä on huomioitava myös metsätalouden tarjoamien työpaikkojen ja elinkeinojen säilyminen. Vastuullinen ja kestävä metsätalous on kaiken kaikkiaan keskeinen ratkaisu tulevaisuuden pulmiin ja sitä on tärkeätä ylläpitää ja kehittää.

Nuorten ääntä metsäasioissa kuullaan taas syksyn mittaan ainakin kahdessa maankäyttösektorin ilmastosuunnitelman (MISU) valmisteluun liittyvässä keskustelussa: syyskuussa Maaseutuparlamentin nuorten paneelissa ja marraskuussa nuorten MISU-tapaamisessa.

Maa- ja metsätalousministeriön (MMM) 1.9.2021 järjestämä tilaisuus oli viimeinen osa kolmen webinaarin sarjaa, jossa esitellään Kansallista metsästrategiaa toteuttavia hankkeita. Sarjan ensimmäinen tilaisuus järjestettiin marraskuussa 2020 kestävyysteemalla ja toinen tilaisuus maaliskuussa 2021 teemalla metsien ilmastokestävyyden vahvistaminen.

Webinaariesitykset:


Uutiskoosteet aiemmista KMS-webinaareista:

Lisää Kansallisesta metsästrategiasta:

Metsät