FI SV

Lausuntopyynnöt

Tällä sivulla on tietoa maa- ja metsätalousministeriön parhaillaan lausunnolla olevista ehdotuksista

* * *

Lausuntopyyntö luonnoksesta valtioneuvoston asetukseksi vuodelta 2021 maksettavien kansallisten kasvintuotannon tukien ja kotieläintukien valvonnasta

Lausunnot viimeistään 19.2.2021


Lisätietoja:
neuvotteleva virkamies Suvi Ruuska, p. 0295 16 2248 
erityisasiantuntija Pekka Pihamaa, p. 0295 16 2289
sähköposti: etunimi.sukunimi(at)mmm.fi

* * *
Lausuntopyyntö valtioneuvoston asetusluonnoksesta vuodelta 2020 maksettavasta pohjoisesta tuesta annetun valtioneuvoston asetuksen 9 §:n muuttamisesta


Lausunnot viimeistään 26.1.2021

Lisätietoja:

neuvotteleva virkamies Juha Vanhatalo, p. 02951 62347
erityisasiantuntija Pekka Pihamaa, p. 02951 62289
sähköposti: etunimi.sukunimi(at)mmm.fi

* * *
Lausuntopyyntö valtioneuvoston asetusluonnoksesta vuodelta 2020 maksettavasta Etelä-Suomen kansallisesta tuesta annetun valtioneuvoston asetuksen 6 §:n ja liitteen muuttamisesta


Lausunnot viimeistään 26.1.2021

Lisätietoja:

neuvotteleva virkamies Juha Vanhatalo, p. 02951 62347
ylitarkastaja Veli-Pekka Reskola, p. 02951 62193

sähköposti: etunimi.sukunimi(at)mmm.fi


* * *
Lausuntopyyntö luonnoksesta maa- ja metsätalousministeriön asetukseksi metsitystuen hakemuksessa esitettävistä tiedoista sekä hakemukseen liitettävistä asiakirjoista ja selvityksistä


Lausunnot viimeistään 18.1.2021

Lisätietoja:
lainsäädäntöneuvos Maija Kaukonen p. 02951 62153
sähköposti: etunimi.sukunimi(at)mmm.fi

neuvotteleva virkamies Kaisa Pirkola p. 02951 62350
sähköposti: etunimi.sukunimi(at)mmm.fi

Lausuntopyyntö luonnoksesta maa- ja metsätalousministeriön asetukseksi metsitystuen hakemuksessa esitettävistä tiedoista sekä hakemukseen liitettävistä asiakirjoista ja selvityksistä

Maa- ja metsätalousministeriön asetus metsitystuen hakemuksessa esitettävistä tiedoista sekä hakemukseen liitettävistä asiakirjoista ja selvityksistä (luonnos 29.12.2020)

Muistio (luonnos 29.12.2020)

* * * 

Lausuntopyyntö luonnoksesta valtioneuvoston asetukseksi luonnonmukaisen tuotannon korvauksesta annetun  valtioneuvoston asetuksen muuttamisesta

Lausunnot viimeistään: 29.1.2021

Lisätietoja:
neuvotteleva virkamies Suvi Ruuska, p. 0295 16 2248
neuvotteleva virkamies Sini Wallenius, p. 0295 16 2185
sähköposti: [email protected] 

* * *

Lausuntopyyntö luonnoksesta valtioneuvoston asetukseksi kanojen suojelusta annetun valtioneuvoston asetuksen muuttamisesta

Lausunnot viimeistään: 19.2.2021 

Lisätietoja:
erityisasiantuntija Susanna Ahlström, p. 02951 62636
apulaisosastopäällikkö Taina Aaltonen, p. 02951 62639
sähköposti: etunimi.sukunimi(at)mmm.fi

* * *

Lausuntopyyntö luonnoksista valtioneuvoston asetuksiksi metsästysasetuksen ja metsästyslaissa säädetyistä poikkeusluvista annetun valtioneuvoston asetuksen 4 § muuttamiseksi

Lausunnot viimeistään 9.2.2021

Lisätietoja:
vanhempi hallitussihteeri Teemu Nikula, puh. 0295 162 055
sähköposti: etunimi.sukunimi(at)mmm.fi

Lausuntopyyntö luonnoksista valtioneuvoston asetuksiksi metsästysasetuksen ja metsästyslaissa säädetyistä poikkeusluvista annetun valtioneuvoston asetuksen 4 § muuttamiseksi

Asetusehdotus metsästysasetuksen muuttamisesta

Asetusehdotus metsästyslaissa säädetyistä poikkeusluvista annetun valtioneuvoston asetuksen 4 §:n muuttamisesta

Asetusmuistio

* * * 

Lausuntopyyntö luonnoksesta valtioneuvoston asetukseksi ympäristökorvauksesta annetun valtioneuvoston asetuksen muuttamisesta

Lausunnot viimeistään 29.1.2021

Lisätietoja:
neuvotteleva virkamies Suvi Ruuska, p. 02951 62248
neuvotteleva virkamies Sini Wallenius, p. 02951 62185
sähköposti: etunimi.sukunimi(at)mmm.fi

 

* * *
Lausuntopyyntö luonnoksesta valtioneuvoston asetukseksi ympäristökorvauksen, luonnonhaittakorvauksen, luonnonmukaisen tuotannon korvauksen ja ei-tuotannollisia investointeja koskevan korvauksen hakemisesta vuonna 2021

Lausunnot viimeistään 29.1.2021

Lisätietoja:
neuvotteleva virkamies Suvi Ruuska, p. 02951 62248
neuvotteleva virkamies Sini Wallenius, p. 02951 62185
sähköposti: etunimi.sukunimi(at)mmm.fi

 

* * *

Lausuntopyyntö valtioneuvoston asetusluonnoksesta maataloustukihakemuksen siirtämisessä vuonna 2021 noudatettavasta menettelystä

Lausunnot viimeistään 15.1.2021

Lisätietoja:

neuvotteleva virkamies Juha Vanhatalo, p. 02951 62347

neuvotteleva virkamies Suvi Ruuska, p. 02951 62248

sähköposti: etunimi.sukunimi(at)mmm.fi

* * *

Lausuntopyyntö luonnoksesta valtioneuvoston asetukseksi vuodelta 2021 maksettavista lypsylehmä-, nauta-, uuhi- ja kuttupalkkioista, teuraskaritsa- ja teuraskilipalkkiosta sekä peltokasvipalkkiosta

Lausunnot viimeistään 28.1.2021

Lisätietoja:

neuvotteleva virkamies Suvi Ruuska, p. 02951 62248

erityisasiantuntija Auli Nurmi, p. 02951 62304

sähköposti: etunimi.sukunimi(at)mmm.fi

* * *

Lausuntopyyntö luonnoksesta valtioneuvoston asetukseksi perustuesta, viherryttämistuesta ja nuoren viljelijän tuesta annetun valtioneuvoston asetuksen muuttamisesta

Lausunnot viimeistään 27.1.2021

Lisätietoja:

neuvotteleva virkamies Suvi Ruuska, p. 02951 62248

erityisasiantuntija Pirjo Kuusela, p. 02951 62138 

sähköposti: etunimi.sukunimi(at)mmm.fi

* * *

Lausuntopyyntö luonnoksesta  kalatalousalan yrityksille taloudellisen tilanteen heikentymisen perusteella myönnettävästä avustuksesta annetun valtioneuvoston asetuksen muuttamisesta

Lausunnot viimeistään 18.12.2020 klo 12

Lisätietoja:

neuvotteleva virkamies Timo Halonen p. 02951 62411

sähköposti: etunimi.sukunimi(at)mmm.fi

Lausuntopyyntö luonnoksesta valtioneuvoston asetukseksi kalatalousalan yrityksille myönnettävistä kehittämisavustuksista vajaasti hyödynnettyjen kotimaisten kalalajien käytön lisäämiseksi

* * * 

Lausuntopyyntö luonnoksesta valtioneuvoston asetukseksi luonnonhaittakor-vauksesta annetun valtioneuvoston asetuksen 6 ja 15 §:n muuttamisesta

Lausunnot viimeistään 22.1.2021

Lisätietoja:

neuvotteleva virkamies Suvi Ruuska, p. 02951 62248

neuvotteleva virkamies Juha Palonen p. 02951 62356

sähköposti: etunimi.sukunimi(at)mmm.fi

* * *


Lausunnot viimeistään 8.2.2021

Lisätietoja:
neuvotteleva virkamies Katri Saukkonen p. 029 516 2241
sähköposti: etunimi.sukunimi(at)mmm.fi

* * * 

Lausuntopyyntö luonnoksesta valtioneuvoston asetukseksi kalatalousalan yrityksille myönnettävistä kehittämisavustuksista vajaasti hyödynnettyjen kotimaisten kalalajien käytön lisäämiseksi

Lausunnot viimeistään 15.1.2021

Lisätietoja:

neuvotteleva virkamies Timo Halonen p.0295 162411

sähköposti: etunimi.sukunimi(at)mmm.fi

Erityisasiantuntija Heta Ratasvuori p. 0295 162016

sähköposti etunimi.sukunimi(at)mmm.fi

* * * 

Lausuntopyyntö luonnoksesta maa -ja metsätalousministeriön asetukseksi kalavesien yleiskalastusoikeuksien hyödyntämisestä sekä kalastusopastoimintaan perustuvasta käytöstä vesialueen omistajille maksettavien korvauksien jakoperusteista

Lausunnot viimeistään 8.1.2021

Lisätietoja:

erityisasiantuntija Irena Pirhonen, p. 02951 62069

erityisasiantuntija Roni Selén, p. 02951 62462

* * *

Lausuntopyyntö luonnoksesta laiksi kalastuslain 88 §:n muuttamisesta ja eräiksi siihen liittyvistä laeista

Lausunnot viimeistään 8.1.2021

Lisätietoja:

neuvotteleva virkamies Orian Bondestam p.02951 62494

sähköposti: etunimi.sukunimi(at)mmm.fi

* * * 

Lausuntopyyntö maa- ja metsätalousministeriön asetusluonnoksesta porovahinkolautakunnan suoritteista perittävistä maksuista

Lausunnot viimeistään 22.12.2020

Lisätietoja:

lainsäädäntöneuvos Johanna Wallius, p. 02951 62244

sähköposti: etunimi.sukunimi(at)mmm.fi

Lausuntopyyntö maa- ja metsätalousministeriön asetusluonnoksesta maa- ja puutarhatalouden kansallisten tukien hallinnosta vuonna 2021

Lausunnot viimeistään 8.1.2021

Lisätietoja: 

neuvotteleva virkamies Juha Vanhatalo, p. 02951 62347

sähköposti: etunimi.sukunimi(at)mmm.fi

* * *
valtioneuvoston asetusluonnoksesta maatilojen neuvontajärjestelmästä annetun valtioneuvoston asetuksen muuttamisesta

Lausuntopyyntö

Lausunnot viimeistään 17.12.2020

Lisätietoja:

lainsäädäntöneuvos Katri Aho p. 02951 62235

neuvotteleva virkamies Tiina Malm p. 02951 62428

sähköposti: etunimi.sukunimi(at)mmm.fi

***

Tornionjoen kalastussäännön muutosehdotukset vuodelle 2021
 

Lausunnot viimeistään 4.1.2021

 

Lisätietoja:

neuvotteleva virkamies Tapio Hakaste p. 0295 162152

neuvotteleva virkamies Orian Bondestam p.02951 62494

sähköposti: etunimi.sukunimi(at)mmm.fi

* * * 

Lausuntopyyntö luonnoksesta maa- ja metsätalousministeriön asetukseksi kalastus- ja vesiviljelytuotteiden sallituista kauppanimistä annetun asetuksen muuttamisesta

 

Lausunnot viimeistään 18.12.2020

 

Lisätietoja:

erityisasiantuntija Kari Saulamo p. 02951 62261

sähköposti: etunimi.sukunimi(at)mmm.fi

* * * 

Lausuntopyyntö maa-ja metsätalousministeriön asetusluonnoksesta kasvihuonetuotannon tuesta vuonna 2021

Lausunnot viimeistään 18.12.2020

Lisätietoja: 

neuvotteleva virkamies Juha Vanhatalo, p. 02951 62347

ylitarkastaja Veli-Pekka Reskola, p. 02951 62193

sähköposti: etunimi.sukunimi(at)mmm.fi

* * *

Lausuntopyyntö elintarvikelain kokonaisuudistukseen liittyvistä asetusehdotuksista

Lausunnot viimeistään 10.1.2021

Lisätietoja:

neuvotteleva virkamies Eveliina Palonen

erityisasiantuntija Anna-Maija Grönlund

erityisasiantuntoja Maaria Hackzell

Sähköposti: etunimi.sukunimi(at)mmm.fi

* * *

Lausuntopyyntö hallituksen esityksestä eduskunnalle kalastuksesta Tenojoen vesistössä Norjan kanssa tehdyn sopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta ja soveltamisesta annetun lain muuttamisesta

 

Lausunnot viimeistään 28.12.2020

 

Lisätietoja:

13.11. - 30.11.2020 erityisasiantuntija Peppiina Huhtala, p. 029 516 2018

1.12. - 28.12.2020 neuvotteleva virkamies Tapio Hakaste, p. 029 516 2152

sähköposti: etunimi.sukunimi(at)mmm.fi