Lausuntopyynnöt

Tällä sivulla on tietoa maa- ja metsätalousministeriön parhaillaan lausunnolla olevista ehdotuksista

* * *

Lausuntopyyntö koskien luonnostahallituksen esitykseksi laeiksi eräiden maa- ja metsätalousministeriön hallinnonalan tietojenluovutussäännösten muuttamisesta

Lausunnot viimeistään 24.1.2020

Lisätietoja:

lainsäädäntöneuvos Kirsi Taipale, p. 040 139 4123
sähköposti: etunimi.sukunimi(at)mmm.fi

* * *

Lausuntopyyntö valtioneuvoston asetuksen eräistä elintarviketurvallisuusriskeiltään vähäisistä toiminnoista annetun valtioneuvoston asetuksen muuttamisesta

Lausunnot viimeistään 2.2.2020

Lisätietoja:

erityisasiantuntija Maaria Hackzell, s-posti maaria.hackzell(at)mmm.fi), p. 02951 62422 (lomalla 27.12..2019 - 10.1.2020) 
lainsäädäntöneuvos Hannu Miettinen, s-posti hannu.miettinen(at)mmm.fi, p. 02951 62478 (lomalla 23.12.2019 - 6.1.2020) 

* * *

Lausuntopyyntö maa- ja metsätalousministeriön asetuksen hedelmä- ja marjakasvien taimiaineistosta tuottamisesta, markkinoimisesta ja maahantuonnista annetun maa- ja metsätalousministeriön asetuksen muuttamisesta

Lausunnot viimeistään 20.12.2019

Lisätietoja:
erityisasiantuntija Johanna Nykyri, p. 0295 16 2093
sähköposti: etunimi.sukunimi(at)mmm.fi

***

Lausuntopyyntö luonnoksesta valtioneuvoston asetukseksi luonnonhaittakorvauksesta annetun valtioneuvoston asetuksen 8 ja 15 §:n muuttamisesta

Lausunnot viimeistään 9.1.2020

Lisätietoja:
neuvotteleva virkamies Suvi Ruuska, p. 0295 16 2248
erityisasiantuntija Antero Nikander p. 0925 16 2403
sähköposti: etunimi.sukunimi(at)mmm.fi

* * *
Lausuntopyyntö luonnoksesta maa- ja metsätalousministeriön asetukseksi biologisessa torjunnassa ja pölytyksessä käytettävien makroeliöiden markkinoinnista, käytöstä ja maahantuonnista

Lausunnot viimeistään 13.12.2019

Lisätietoja:
erityisasiantuntija Taina Sahin, p. 0295 16 2160
neuvotteleva virkamies Marja Savonmäki, p. 0295 16 2280
sähköposti: etunimi.sukunimi(at)mmm.fi

***

Lausuntopyyntö maa- ja metsätalousministeriön asetusluonnoksesta kasvihuonetuotannon tuesta vuonna 2020

Lausunnot viimeistään 2.1.2020

Lisätietoja:
neuvotteleva virkamies Juha Vanhatalo, p. 0295 16 2347
ylitarkastaja Veli-Pekka Reskola, p. 0295 16 2193
sähköposti: etunimi.sukunimi(at)mmm.fi

* * *
Lausuntopyyntö luonnoksesta valtioneuvoston asetukseksi metsästysasetuksen 16 a §:n muuttamisesta

Lausunnot viimeistään 15.1.2020

Lisätietoja:
vanhempi hallitussihteeri Teemu Nikula, p. 050 3315 128 ja
erityisasiantuntija Janne Pitkänen, p. 02951 62338
sähköposti: etunimi.sukunimi(at)mmm.fi

* * *

Lausuntopyyntö valtioneuvoston asetusluonnoksesta vuodelta 2020 maksettavasta pohjoisesta tuesta

Lausunnot viimeistään 10.12.2019

Lisätietoja:
neuvotteleva virkamies Juha Vanhatalo, p. 0295 16 2347
erityisasiantuntija Pekka Pihamaa, p. 0295 16 2289
sähköposti: etunimi.sukunimi(at)mmm.fi


* * *
Lausuntopyyntö luonnoksesta maa- ja metsätalousministeriön päätökseksiSuomen vuoden 2020 kalastuskiintiöiden jakamisesta Manner-Suomen ja Ahvenanmaan maakunnan kesken


Lausunnot viimeistään 10.12.2019

Lisätietoja:
neuvotteleva virkamies Orian Bodenstam, p. 0295 16 2494
sähköposti: etunimi.sukunimi(at)mmm.fi

* * *

Lausuntopyyntö luonnoksesta valtioneuvoston asetukseksi perustuesta, viherryttämistuesta ja nuoren viljelijän tuesta annetun valtioneuvoston asetuksen muuttamisesta

Lausunnot viimeistään 30.12.2019

Lisätietoja:
neuvotteleva virkamies Suvi Ruuska, p. 0295 16 2248
erityisasiantuntija Pirjo Kuusela p. 0925 16 2138
sähköposti: etunimi.sukunimi(at)mmm.fi

* * *
Lausuntopyyntö valtioneuvoston asetusluonnoksesta maatalouden tukien tukialueista ja niiden saaristoksi luettavaista osa-alueista annetun valtioneuvoston  asetuksen liitteen muuttamisesta


Lausunnot viimeistään 9.12.2019

Lisätietoja:
neuvotteleva virkamies Juha Vanhatalo, p. 0295 16 2347
erityisasiantuntija Pekka Pihamaa, p. 0295 16 2289
sähköposti: etunimi.sukunimi(at)mmm.fi

* * *

Lausuntopyyntö luonnoksesta hallituksen esitykseksi lannoitevalmistelain muuttamisesta

Lausunnot viimeistään: 31.12.2019

Lisätietoja: lainsäädäntöneuvos Timo Rämänen, p. 02951 62197
sähköposti: [email protected]

* * *

Lausuntopyyntö valtioneuvoston asetusluonnoksesta vuodelta 2020 maksettavasta Etelä-Suomen kansallisesta tuesta

Lausunnot viimeistään 10.12.2019

Lisätietoja:
neuvotteleva virkamies Juha Vanhatalo, p. 0295 16 2347
erityisasiantuntija Pekka Pihamaa, p. 0295 16 2289
sähköposti: etunimi.sukunimi(at)mmm.fi

* * *

Lausuntopyyntö luonnoksesta päätökseksi valtakunnallisten kalavarojen hoitosuunnitelmien vahvistamisesta

Lausunnot viimeistään 13.12.2019

Lisätietoja:
erityisasiantuntija Jouni Tammi, p. 02951 62313 ja
erityisasiantuntija Sanna Koljonen, p. 02951 62007

* * *

Lausuntopyyntö huoneistotietojärjestelmän jatkokehittämistä koskevista ehdotuksista

Lausunnot viimeistään 18.12.2019

Lisätietoja:

lainsäädäntöneuvos Susanna Paakkola ([email protected])
selvitysmiehenä toiminut johtava asiantuntija Paavo Häikiö ([email protected])

* * *

Lausuntopyyntö luonnoksesta maa- ja metsätalousministeriön asetukseksi puutavaran virallisesta mittauksesta, valvontamittauksesta ja mittauslautakunnan käsittelystä perittävästä maksusta vuosina 2020 ja 2021

Lausunnot viimeistään 5.12.2019

Lisätietoja:
ylimetsänhoitaja Matti Heikurainen, p. 02951 62408
lainsäädäntöneuvos Maija Kaukonen (oikeudelliset kysymykset), p. 02951 62153
sähköposti: etunimi.sukunimi(at)mmm.fi

* * *

Lausuntopyyntö luonnoksesta hallituksen esitykseksi laeiksi eräiden maa- ja metsätalousministeriön hallinnonalan lakien muutoksenhakusäännösten muuttamisesta

Lausunnot viimeistään: 3.1.2020

Lisätietoja:
hallitussihteeri Sara Vänttinen, p. 02951 62065
lainsäädäntöneuvos Johanna Wallius, p. 02951 62244
sähköposti: [email protected]

 

* * *

Lausuntopyyntö luonnoksesta maa- ja metsätalousministeriön asetukseksi Suomen metsäkeskuksen suoritteiden maksullisuudesta vuonna 2020

Lausunnot viimeistään 5.12.2019

Lisätietoja:
ylimetsänhoitaja Matti Heikurainen, p 02951 62408
sähköposti: etunimi.sukunimi(at)mmm.fi

* * *

Lausuntopyyntö Tornionjoen kalastussäännön muutosehdotuksista vuodelle 2020

Lausunnot viimeistään 16.12.2019

Lisätietoja:
neuvotteleva virkamies Orian Bondestam p. 02951 62494
neuvotteleva virkamies Tapio Hakaste p. 02951 62152
sähköposti: etunimi.sukunimi(at)mmm.fi

Lausuntopyyntö on julkaistu osoitteessa www.lausuntopalvelu.fi
https://www.lausuntopalvelu.fi/FI/Proposal/Participation?proposalId=9bf9f001-3edf-48e0-9eac-12a6e61d9be4

* * *

Lausuntopyyntö luonnoksesta valtioneuvoston asetukseksi lampaiden suojelusta annetun valtioneuvoston asetuksen 12§:n muuttamisesta

Lausunnot viimeistään 5.12.2019

Lisätietoja:
erityisasiantuntija Susanna Ahlström, p. 0295 16 2436
erityisasiantuntija Kirsti Huovinen p. 0925 16 2182
sähköposti: etunimi.sukunimi(at)mmm.fi

* * *

Lausuntopyyntö luonnoksesta valtioneuvoston asetukseksi vuodelta 2020 maksettavista lypsylehmä-, nauta-, uuhi- ja kuttupalkkioista, teuraskaritsa- ja teuraskilipalkkiosta sekä peltokasvipalkkiosta

Lausunnot viimeistään 10.12.2019

Lisätietoja:
neuvotteleva virkamies Suvi Ruuska, p. 0295 16 2248
erityisasiantuntija Auli Nurmi p. 0925 16 2304
sähköposti: etunimi.sukunimi(at)mmm.fi


* * *