FI SV

Lausuntopyynnöt

Tällä sivulla on tietoa maa- ja metsätalousministeriön parhaillaan lausunnolla olevista ehdotuksista

* * *

Lausuntopyyntö valtioneuvoston asetusluonnoksesta hevoskasvatuksen ja hevosurheilun edistämiseen käytettävästä osuudesta Veikkaus Oy:n tuotosta annetun valtioneuvoston asetuksen nimikkeen ja 1 §:n muuttamisesta

Lausunnot viimeistään 25.9.2020

Lisätietoja:
Neuvotteleva virkamies Juha Vanhatalo, p. 02951 62347
Neuvotteleva virkamies Tauno Junttila, p. 02951 62290
Sähköposti: etunimi.sukunimi(at)mmm.fi

* * *

Lausuntopyyntö hallituksen esitysluonnoksesta laeiksi huoneistotietojärjestelmästä annetun lain 25 §:n ja huoneistotietolainsäädännön voimaanpanosta annetun lain muuttamisesta

Lausunnot viimeistään 15.10.2020

Lisätietoja:
Lainsäädäntöneuvos Susanna Paakkola, p. 02951 62448, etunimi.sukunimi(at)mmm.fi

* * *

Lausuntopyyntö kalatalouden yritysten väliaikaisesta tuesta annetun valtioneuvoston asetuksen muuttamisesta 

Lausunnot viimeistään 20.9.2020.

Lisätietoja:
Neuvotteleva virkamies Timo Halonen, p. 02951 62411, etunimi.sukunimi(at)mmm.fi

Lausuntopyyntö, asetusluonnos ja muistio lausuntopalvelussa.

***

Lausuntopyyntö luonnoksesta ilveksen metsästystä koskevaksi kiintiöksi metsästysvuonna 2020 - 2021

Lausunnot viimeistään 7.10.2020

Lisätietoja:

Erityisasiantuntija Jussi Laanikari, p. 040 733 6229
s-posti: etunimi.sukunimi(at)mmm.fi

* * *

Lausuntopyyntö luonnoksesta maaseutuelinkeinohallinnon tietojärjestelmästä annetun lain uudistamisesta

Lausunnot viimeistään 9.10.2020

Lisätietoja:

lainsäädäntöneuvos Johanna Wallius, p. 02951 62244

s-posti: [email protected]

***

Lausuntopyyntö komission ehdotuksesta Itämeren kalastusmahdollisuuksista vuodelle 2021

Lausunnot viimeistään 10.9.2020

Lisätietoja: 

Orian Bondestam, p. 0295162494

s-posti: [email protected]

* * *

Lausuntopyyntö Tenon lohikantojen hoitosuunnitelmasta

Lausunnot viimeistään: 15.9.2020

Lisätietoja:

neuvotteleva virkamies Tapio Hakaste, p. 029 516 2152
sähköposti: [email protected]