FI SV

Lausuntopyynnöt

Tällä sivulla on tietoa maa- ja metsätalousministeriön parhaillaan lausunnolla olevista ehdotuksista

 

* * *

Lausuntopyyntö luonnoksesta maa- ja metsätalousministeriön asetukseksi riistanhoitoyhdistysten valtionavustusten jakoperusteista

Lausunnot viimeistään 13.11.2020

Lisätietoja:
erityisasiantuntija Janne Pitkänen, p. 029 516 2338 
sähköposti: etunimi.sukunimi(at)mmm.fi

* * *

Lausuntopyyntö luonnoksesta valtioneuvoston asetukseksi perustukijärjestelmän kansallisen varannon käytöstä annetun valtioneuvoston asetuksen 6 §:n muuttamisesta

Lausunnot viimeistään 7.12.2020

Lisätietoja:
neuvotteleva virkamies Suvi Ruuska, p. 02951 62248
erityisasiantuntija Pirjo Kuusela, p. 02951 62138 
sähköposti: etunimi.sukunimi(at)mmm.fi

* * *
Lausuntopyyntö luonnoksesta maa- ja metsätalousministeriön asetukseksi perus- ja kasvulohkoista annetun maa- ja metsätalousministeriön asetuksen 3 ja 7 §:n muuttamisesta

Lausunnot viimeistään 4.12.2020

Lisätietoja:
neuvotteleva virkamies Suvi Ruuska, p. 02951 62248
neuvotteleva virkamies Juha Palonen p. 02951 62356
sähköposti: etunimi.sukunimi(at)mmm.fi

* * *
Lausuntopyyntö luonnoksesta valtioneuvoston asetukseksi täydentävien ehtojen hyvän maatalouden ja ympäristön vaatimuksista annetun valtioneuvoston asetuksen 3 ja 13 §:n muuttamisesta
 

Lausunnot viimeistään 20.11.2020

Lisätietoja:
neuvotteleva virkamies Suvi Ruuska, p. 02951 62248
neuvotteleva virkamies Pia Lehmusvuori, p. 02951 62207
sähköposti: etunimi.sukunimi(at)mmm.fi

* * *

Lausuntopyyntö luonnoksesta valtioneuvoston asetukseksi vuodelta 2020 maksettavista lypsylehmä-, nauta-, uuhi- ja kuttupalkkioista, teuraskaritsa- ja teuraskilipalkkiosta sekä peltokasvipalkkiosta annetun valtioneuvoston asetuksen muuttamisesta

Lausunnot viimeistään 13.11.2020

Lisätietoja:
neuvotteleva virkamies Suvi Ruuska, p. 02951 62248
erityisasiantuntija Auli Nurmi, p. 02951 62304
sähköposti: etunimi.sukunimi(at)mmm.fi

* * *

Lausuntopyyntö luonnoksesta valtioneuvoston asetukseksi perustuesta, viherryttämistuesta ja nuoren viljelijän tuesta annetun valtioneuvoston asetuksen muuttamisesta

Lausunnot viimeistään 13.11.2020
 

Lisätietoja:
neuvotteleva virkamies Suvi Ruuska, p. 02951 62248
erityisasiantuntija Pirjo Kuusela, p. 02951 62138 
sähköposti: etunimi.sukunimi(at)mmm.fi

* * *

Lausuntopyyntö hallituksen esitykseksi laiksi eläinten kuljetuksesta annetun lain muuttamisesta

Lausunnot viimeistään: 4.12.2020

Lisätietoja:

erityisasiantuntija Kirsti Huovinen, p. 02951 62182
lainsäädäntöneuvos Erkki Arnkil, p. 02951 62127
sähköposti: [email protected]

Lausuntopyyntö
Luonnos hallituksen esitykseksi
 

 * * *

Lausuntopyyntö ehdotuksesta valtioneuvoston asetukseksi maankäyttösektorin ilmastotoimenpiteiden toteuttamisesta

Lausunnot viimeistään 11.11.2020

Lisätietoja:

erityisasiantuntija Jaakko Nippala 0295 162 119, 
metsäneuvos Marja Kokkonen, 0295 162 444. 
Oikeudellisissa kysymyksissä Kirsi Taipale 0295 162 45, 
sähköpostit: etunimi.sukunimi(at)mmm.fi

Lausuntopyyntö 
Asetusluonnos 
Asetusmuistio 
 

***

Lausuntopyyntö kotimaisen kalan edistämisohjelmasta

Lausunnot viimeistään 27.11.2020.

Lisätietoja:

15.−16.10.2020 kalatalousneuvos Risto Lampinen
p. 02951 62458
s-posti: etunimi.sukunimi(at)mmm.fi

19.10.−27.11.2020 neuvotteleva virkamies Timo Halonen
p. 02951 62411
s-posti: etunimi.sukunimi(at)mmm.fi

Lausuntopyyntö lausuntopalvelu.fi:ssä.

***

Lausuntopyyntö luonnoksesta maa- ja metsätalousministeriön asetukseksi ahman poikkeusluvalla sallittavasta metsästyksestä metsästysvuonna 2020 - 2021

Lausunnot viimeistään 6.11.2020

Lisätietoja:

Erityisasiantuntija Jussi Laanikari, p. 040 733 6229
s-posti: etunimi.sukunimi(at)mmm.fi

* * *

Lausuntopyyntö valtioneuvoston asetuksen muuttamisesta eräistä kalansaaliiden sallituista purkusatamista ja jälleenlaivauspaikoista

Lausunnot viimeistään 20.10.2020.

Lisätietoja:
Ylitarkastaja Kari Saulamo, p. 0295 162 261, etunimi.sukunimi(at)mmm.fi

Lausuntopyyntö, asetusluonnos ja muistio lausuntopalvelussa.

***

Lausuntopyyntö hallituksen esitysluonnoksesta laeiksi huoneistotietojärjestelmästä annetun lain 25 §:n ja huoneistotietolainsäädännön voimaanpanosta annetun lain muuttamisesta

Lausunnot viimeistään 15.10.2020

Lisätietoja:
Lainsäädäntöneuvos Susanna Paakkola, p. 02951 62448, etunimi.sukunimi(at)mmm.fi

***

Lausuntopyyntö luonnoksesta ilveksen metsästystä koskevaksi kiintiöksi metsästysvuonna 2020 - 2021

Lausunnot viimeistään 7.10.2020

Lisätietoja:

Erityisasiantuntija Jussi Laanikari, p. 040 733 6229
s-posti: etunimi.sukunimi(at)mmm.fi

* * *

Lausuntopyyntö luonnoksesta maaseutuelinkeinohallinnon tietojärjestelmästä annetun lain uudistamisesta

Lausunnot viimeistään 9.10.2020

Lisätietoja:

lainsäädäntöneuvos Johanna Wallius, p. 02951 62244

s-posti: [email protected]

***