FI SV EN

Koronavirukseen varautuminen maa- ja metsätalousministeriön hallinnonalalla

Maa- ja metsätalousministeriö ja ministeriön hallinnonalan virastot seuraavat tiivisti koronavirustilannetta. Ministeriöllä ja virastoilla on valmius reagoida nopeasti, mikäli tilanne näin vaatii esimerkiksi elintarvike- tai vesihuollossa.

Katso myös

Ohjeistusta kausityövoimaan liittyen

  1. Ohje työnantajalle alkutuotannon kausityöntekijän terveysturvallisesta maahantulosta, karanteenista ja terveysturvallisuussuunnitelman laatimisesta
  2. Alkutuotannon kausityövoiman turvallinen maahantulo – ohjeistus työnantajille
  3. Alkutuotannon kausityöntekijän ohje terveysturvallisuudesta

Information in english
Information på svenska

Elintarviketurvallisuudesta huolehdittava ruoan noutomyynnissä ja kuljetuksessa

Ruokavirasto muistuttaa antamassaan ohjeistuksessa erityisesti siitä, että ruoan myynnissä ja kuljetuksessa on huolehdittava elintarvikkeiden turvallisuudesta ja kuluttajan riittävästä tiedonsaannista.

Ruokavirasto ohjeistaa toimia ruokaketjun toiminnan varmistamiseksi

Korona-epidemian vuoksi syntyneiden poikkeusolojen vuoksi annettu ohjeistus koskee elintarviketurvallisuuden, eläinten terveyden ja hyvinvoinnin, kasvintuotannon, maaseudun kehittämistukien ja maataloustukien valvontaa. Tarkoituksena on turvata toimintojen jatkuvuus.

Ohjeistus koskee sekä Ruokaviraston omia tarkastuksia että viraston ohjaamia tarkastuksia, joita tekevät kunnat, ELY-keskukset ja aluehallintovirastot. Lähtökohtana on, että koronatilanteen aiheuttamissa poikkeusoloissa viranomaiset tekevät vain välttämättömiä ja kiireellisiä tarkastuskäyntejä. Erityisesti maatiloille kohdistuvia käyntejä rajoitetaan. Tarkastustoiminnassa suositaan asiakirjatarkastuksia tai etäyhteyksien käyttöä silloin, kun se on mahdollista.

Maanmittauslaitos ja Suomen metsäkeskus rajoittavat asiakaspalvelua

Maanmittauslaitoksen palvelupisteissä asiointi onnistuu toistaiseksi vain ajanvarauksella. Maanmittauslaitos ohjeistaa, että palvelupisteessä asioivien tulee varata aika puhelinpalvelusta. Tilanne voi vaihdella koronatilanteen mukaan. Asiakaspalvelun aukiolotiedot voi tarkistaa Maanmittauslaitoksen verkkosivuilta.

Tarkista aukiolotiedot: Maanmittauslaitoksen asiakaspalvelun aukiolotiedot ja palvelupisteiden käyntiosoitteet

Muutokset maanmittauslaitoksen toimituskokouksissa jatkuvat 30.6.2021 asti

Tämänhetkisen tiedon mukaan Maanmittauslaitoksen toimituskokouksia ei järjestetä toistaiseksi.

Katso myös: Lisätietoja poikkeuskäytänteistä

Metsäkeskuksen toimistoilla voi asioida vain varaamalla ajan etukäteen

Metsäkeskuksen palvelupisteistä ajanvarauksella toimivat Rovaniemen, Kajaanin, Oulun, Kuopion, Joensuun, Jyväskylän, Tampereen, Seinäjoen, Turun, Mikkelin, Kouvolan, Lahden ja Helsingin toimistot.

Lisätietoa asioinnista Metsäkeskuksessa: Metsäkeskuksen verkkosivut.

Tarkennuksia luonnonvara-alan kausityöntekijöiden maahanpääsyyn ja määriin

Maa- ja metsätalousministeriö, sisäministeriö ja sosiaali- ja terveysministeriö tiedottivat 6.5.2020 linjauksista kausityövoiman saatavuuden turvaamiseksi. Hallitus sallii kevään ja alkukesän tarpeisiin 3 000 henkilön maahantulon EU:n ulkopuolelta aikaisemmin päätetyn 1 500 henkilön lisäksi 14.5 alkaen. Siihen saakka noudatetaan 1500 henkilön kiintiölistaa. Lue MMM:n uutinen 7.5.2020.

Lisätietoja koronaviruksesta löytyy mm. oheisista linkeistä:

Katso myös

Sivua täydennetään tarvittaessa.

MMM:n tiedotteita ja uutisia koronaviruksesta

Blogi: Talouselämää koronan varjossa
MMM
Uutinen 11.5.2020 12.04
Hallitus linjasi kausityövoiman saatavuuden turvaamisesta
MMM SM STM TEM VNK
Uutinen 6.5.2020 15.35