Eläinsuojelulakia ollaan uudistamassa

Maa- ja metsätalousministeriössä on meneillään eläinsuojelulain kokonaisuudistus. Uuden eläinsuojelulain on tarkoitus valmistua vuonna 2018.

Uudistuksen tarkoituksena on modernisoida vuodelta 1996 oleva laki vastaamaan eläintenpidolle ja lainsäädännölle nykypäivänä asetettavia vaatimuksia. Hankkeessa uudistetaan eläinsuojelulaki perustuslain vaatimusten mukaiseksi. Samalla eläinsuojelulainsäädäntöä pyritään selkiyttämään nykyisestä. 

Uudistuksen tavoitteena on eläinten hyvinvoinnin parantaminen ja eläinsuojeluvalvonnan tehostaminen. Tavoitteena on myös varmistaa EU-lainsäädännön tehokas täytäntöönpano kansallisessa lainsäädännössä.

Eläinsuojelulain uudistamisessa otetaan huomioon uusin tutkimustieto eläinten tarpeista ja hyvinvoinnin vaatimuksista. Työn tueksi on teetetty asiantuntijaselvityksiä muun muassa lehmien pidosta parsinavetoissa ja pihatoissa, sikojen tiineytyshäkkien käytöstä sekä useista muista aiheista.

Kyseessä on laaja uudistushanke

Uudistuksen vaikutukset ulottuvat useille yhteiskunnan aloille. Lakiuudistuksen yhteydessä käydään laajaa keskustelua eläinten hyvinvoinnin turvaamisesta lainsäädännöllä.

Ennen valmistelun alkua ministeriö kartoitti useilla kyselyillä eläinsuojeluviranomaisten, eläintenpitäjien, etujärjestöjen ja muiden sidosryhmien  sekä kansalaisten näkemyksiä  lain tärkeimmistä uudistamistarpeista. Lisäksi kansalaisilla on mahdollisuus antaa palautetta lain valmistelijoille koko uudistushankkeen ajan tällä sivulla olevan palautelomakkeen kautta.

Maa- ja metsätalousministeriön asettama ohjausryhmä ohjasi lakiuudistustyötä vuoden 2015 loppuun. Ohjausryhmä käsitteli ja otti kantaa uudistukseen liittyviin periaatteellisiin kysymyksiin. Ryhmän kokouspöytäkirjat löytyvät täältä

Lain voimaantulon aikataulu on muuttunut. Lakiehdotus laitetaan lausunnoille syksyllä 2017 ja hallituksen esitys on tarkoitus antaa eduskunnalle keväällä 2018

Anna palautetta eläinsuojelulain uudistamisesta: lomake / sähköpostilinkki

Tietoa lakiuudistuksesta

Eläinsuojelulain uudistamisesta julkaistut tiedotteet ja kirjoitukset

Asiantuntijaselvitykset

Lisätietoja