Ministeriö valtioneuvostossa

Hankelupalautakunnan asettaminen toimikaudeksi 15.10.2018 – 14.10.2023
MMM valtioneuvoston yleisistunto 11.10.2018 13.00
Siirto maatilatalouden kehittämisrahastoon
MMM raha-asiainvaliokunta 27.9.2018 13.00