Ministeriö valtioneuvostossa

Siirto maatalouden interventiorahastoon
MMM raha-asiainvaliokunta 24.1.2019 13.00
Valtioneuvoston asetus vuodelta 2019 maksettavasta pohjoisesta tuesta
MMM valtioneuvoston yleisistunto 17.1.2019 13.00