Maa- ja metsätalousministeriön blogi

Sivut, joissa tagi metsät .

Maankäyttösektorin ilmastosuunnitelma sisältää jo ”hiilinielujen pelastamisohjelman”

Torstaina 27.10.2022 eduskunnalle toimitettu ilmastovuosikertomus on herättänyt keskustelua Suomen ilmastotoimien riittävyydestä. Keskustelun pontimena on...

Miten metsänomistaja voi varautua ilmastonmuutokseen?

Ilmastonmuutokseen liittyvät sään ääri-ilmiöt vaikuttavat myös metsiin ja metsätalouteen. Laajoja hyönteistuhoja on jo nähty sekä Keski-Euroopan että...

Harjoittelujakso voi avata tien ministeriöuralle

Luulenpa, etten ole ainoa metsätieteiden opiskelija, joka on haaveillut harjoittelusta maa- ja metsätalousministeriössä, ja tunnenkin itseni hyvin...

Sidosryhmätyöpajoista ja Ota kantaa -kyselystä erinomaista syötettä kansallisen metsästrategian valmisteluun

Valmisteilla olevan Kansallisen metsästrategian (KMS2035) on tarkoitus ohjata Suomen metsäpolitiikkaa vuoteen 2035 asti. Valmisteluun liittyviä...

Alueidenkäytön kehityskuvaa uudistetaan – nyt on oikea hetki vaikuttaa

Alue- ja yhdyskuntarakenne tarkoittaa väestön, asumisen, työpaikkojen, tuotantotoiminnan, palvelujen, vapaa-ajan alueiden, luonnonvarojen, liikenneväylien,...

Vastaus metsäkeskustelun polarisoitumista koskevaan kysymykseen

Haastoin maaliskuun blogissani lukijoita – ja samalla itseäni – pohtimaan, miksi metsäkeskustelu on niin polarisoitunutta. Avaimeksi esitin Metsäkulttuurinen...

Maailman metsien suojelun vaikutukset tuntuvat myös Suomessa 

Komissio julkaisi viime vuoden marraskuussa metsäkadon torjuntaa koskevan lainsäädäntöehdotuksen. Ehdotuksen taustalla on huoli maailman metsien ja...

Metsät ja luontokato

Luonnon monimuotoisuuden heikkeneminen, luontokato, on nyt keskustelun keskiössä. Käsitteellä tarkoitetaan erityisesti lajien taantumista eli sitä, että...

Metsädialogi ennen ja nyt

Dialogi on sekä hyvää vuoropuhelua että yhdessä ajattelua. Dialogin ja eri näkökulmien tasapuolisuutta voidaan tukea vuorovaikutustekniikoilla, joiden...

Yhteistyössä metsätalouden vesistövaikutusten hillintään

Useat viimeaikaiset tutkimukset ja selvitykset ovat vahvistaneet, että suometsien hoito ja käyttö aiheuttavat suurimman osan metsätalouden...

Blogin esikatselukuva

Valtion talousmetsät ja luonnon monimuotoisuus

Hallituksen talouspoliittinen ministerivaliokunta hyväksyi keväällä 2020 Metsähallitukselle uudet omistajapoliittiset linjaukset vuosille 2020–2024....

Miten EU:n metsästrategia vaikuttaa yksittäiseen metsänomistajaan?

Komissio julkaisi 16.7.2021 etukäteen paljon keskustelua herättäneen EU:n metsästrategian. Strategia on luonteeltaan komission tiedonanto, joka ei...

Mikä ihmeen taksonomia?

Rahoitusmarkkinoilla on koettu ongelmaksi, että erilaisia kestäväksi mainostettuja sijoituskohteita on olemassa pilvin pimein. EU:n kestävän rahoituksen...

Metsäasiat kiinnostavat nuoria

Kansalliseen metsästrategiaan 2025 on kirjattu, että nuorten osallistamiseen ja osallisuuteen kiinnitetään strategiakaudella erityistä huomiota. Myös...

EU:n uuden metsästrategian toimeenpanovaihe on jopa tärkeämpi kuin itse strategia

Tulevana kesänä julkaistava EU:n uusi metsästrategia on luonteeltaan komission tiedonanto, joka ei sinällään velvoita jäsenmaita. Siinä kyllä linjataan...

Evon tulevaisuudesta on päätettävä harkiten

Suomessa on jo tällä hetkellä 40 kansallispuistoa ja 41. on valmisteilla Sallaan. Jos Evolle perustettaisiin kansallispuisto, se tarkoittaisi Evon...

Metsäpuiden geenivarojen suojelu on osa luonnon monimuotoisuuden suojelua

Metsien monimuotoisuuden suojeluksi ei aina riitä tietyn yksittäisen puun tai metsäalueen suojelu rauhoittamalla ja jättämällä se koskemattomaksi. Myös lajin...

Hiilikompensaatioiden kehittäminen kaipaa selkeitä pelisääntöjä

Yritykset, muut yhteisöt ja myös yksityiset henkilöt ovat alkaneet kiinnostua päästöjensä kompensoimisesta, ja Suomeenkin on syntynyt vapaaehtoisia...

Ratkaisun hetket EU:n metsäaloitteissa

Metsistä on tänä vuonna käyty kiivasta keskustelua sekä EU:n komissiossa, neuvostossa että parlamentissa, niin asiantuntija- kuin poliittisella tasolla....

Kansallinen metsästrategia huomioi tasapainoisesti metsiin liittyvät erilaiset odotukset

Palasin viime viikolla – taas kerran ­– Kansalliseen metsästrategiaan kirjattuihin ajatuksiin: ”Metsät ovat yhtä aikaa paikka ja resurssi, elannon ja...

— 20 Merkintöjä per sivu
Näytetään tulokset 1 - 20 / 36