Ministeriö valtioneuvostossa

Maa- ja metsätalousministeriön hallitusneuvoksen viran täyttäminen
MMM valtioneuvoston yleisistunto 14.11.2019 13.00
Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi rehulain muuttamisesta
MMM valtioneuvoston yleisistunto 31.10.2019 13.00