Ministeriö valtioneuvostossa

Valtioneuvoston asetus metsästysasetuksen 13 §:n kumoamisesta
MMM valtioneuvoston yleisistunto 27.8.2015 13.00