Ministeriö valtioneuvostossa

Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi kalastuslain muuttamisesta
MMM valtioneuvoston yleisistunto 13.12.2018 13.00
Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi eläintautilain muuttamisesta
MMM valtioneuvoston yleisistunto 5.12.2018 10.00
Valtioneuvoston asetus Maanmittauslaitoksesta
MMM valtioneuvoston yleisistunto 5.12.2018 10.00