Maa- ja metsätalousministeriön blogi

Muuttuuko kansainvälinen yhteistyö, uudistuuko EU?

Koronapandemiaan liittyvä etätyö on kartuttanut teknisiä taitoja ja muuttanut tottumuksia monessa työyhteisössä. Suomessa sopeutuminen on tapahtunut...

Pelson geenipankkikarjalle löytyi uusi sijoituspaikka – kaikki hyvin?

Pelson vankila aiotaan sulkea nykyiseltä paikaltaan Pelsonsuolta vuoden 2022 loppuun mennessä. Tähän päättyy myös vuonna 1982 alkanut vankilatilojen toiminta...

Eläintautien vastustus on jokapäiväistä ja jatkuvaa työtä

Koronaviruksen aikana tarttuvien tautien teoriat ovat päivittäin monipuolisesti esillä. Eläintautien vastustus on eläinlääkäreille arkipäivää. Monet...

Talouselämää koronan varjossa

Tuntuu melkoisen kliseiseltä toistaa viime kuukausien aikana useasti julkisuudessa todettu lausahdus, että elämme erikoisia aikoja. Toisaalta pitäähän tämä...

Nyt on hyvä hetki aloittaa kalastusharrastus

Kalastuskausi aloitettiin tänä keväänä vähäjäisen talven jälkeen normaalia aikaisemmin. Kalastajia on ollut runsaasti liikkeellä koronan aiheuttamissa...

Kohti kestävämpiä elintarvike- ja ruokapalveluhankintoja

Kun hallitusohjelmaa laadittiin keväällä 2019, kukapa olisi arvannut millaisessa korona-arjessa elämme vuoden päästä. Vaikka todellisuus onkin jossain määrin...

Koronapandemia ravistelee vesihuollon yhteistyörakenteita

Vesihuollon häiriötön toiminta korostuu pandemian aikana. Riittävä ja puhdas talousvesi on välttämätöntä hygienian ylläpitämiseksi niin kotitalouksissa kuin...

Tieto allergeeneista suojelee elämää

Pakkausmerkintöjen joukossa on todellisia hengenpelastajia, joiden painattaminen lesepussin kylkeen voi olla toisille meistä ratkaisevan tärkeää. Niin...

Korona kärjistää maailman ruokakriisejä

Koronakriisi on myös ruokaturvakriisi. Perimmäinen kysymys on ruoka, vaikka kyse olisikin hengitystieinfektioita aiheuttavasta viruksesta. Jokainen on viime...

Tuotantoeläinten hyvinvointi on tuottajien etu ja kuluttajien toive

Eläinten hyvinvointi kiinnostaa myös kuluttajia yhä enenevässä määrin. Ruuantuotannon eettisyys ja ruuan alkuperä ovat asioita, joista halutaan ottaa selvää...

Varmassa vara parempi – miltä ilmastonmuutokseen varautuminen näyttää koronaepidemian keskellä?

Koronaepidemia on edennyt kuin varkain, ilmastonmuutos on ollut käynnissä jo pidempään ja sen vaikutuksia on osattu odottaa. Koronan suhteen päätöksiä ja...

Nyt päätetään, mitä me syömme ensi vuonna

Elintarvikkeet eivät tule kauppojen hyllylle itsestään. Suomalainen ruokajärjestelmä työllistää yli 300 000 henkilöä. Työtunnit jokaisen leivän,...

Maatalouden ja maaseudun rahoituksella varmistetaan kotimainen ruoka myös poikkeusoloissa

EU:n yhteisen maatalouspolitiikan keskeisinä tavoitteina on turvata kuluttajille kohtuuhintaiset ja turvalliset elintarvikkeet kaikissa olosuhteissa. Tukien...

Luonnon monimuotoisuuden edistäminen on tärkeä osa luonnonvarojen kestävää käyttöä

Lauantaina 21.3. vietettiin kansainvälistä metsäpäivää, jonka teemana oli tänä vuonna biodiversiteetti eli luonnon monimuotoisuus. Metsät muodostavat...

Turvataan arjen jatkuminen ruuantuotannossa

Hallituksen eduskunnalle antama asetusesitys valmiuslain käyttöönottamiseksi ei suoraan kosketa maa- ja metsätalousministeriön hallinnonalaa. Oma...

Suojelemalla kasveja suojelemme elämää

Kaikkialla maailmassa vietetään parhaillaan – Suomen maa- ja metsätalousministeriön aloitteesta – YK:n kansainvälistä kasvinterveysvuotta. Vuoden...

Ruokajärjestelmä toimii kaikissa olosuhteissa

Suomessa ei tarvitse olla huolissaan ruuan riittävyydestä koronainfektion vuoksi. Ruuan tuottaminen on ammattilaisten käsissä. Koronavirus ei leviä eläinten...

Nyt on aika keskustella kotimaisesta kalasta

Maa- ja metsätalousministeriö on käynnistänyt hallitusohjelman mukaisen kotimaisen kalan edistämisohjelman valmistelun. Keskeiseksi tavoitteeksi on otettu...

On vuosi 2035 ja Suomi on hiilineutraali

On vuosi 2035 ja Suomi on hiilineutraali. Kansa on terveempi kuin menneinä vuosikymmeninä ja ruokajärjestelmän ympäristövaikutusta on saatu reippaasti...

Tiedonhallintalaki mahdollistaa entistä paremmat ja tehokkaammat palvelut

Uusi laki julkisen hallinnon tiedonhallinnasta tuli voimaan 1.1.2020. Lain tarkoitus on luoda entistä paremmat edellytykset viranomaisten tiedonhallinnan,...