Hiilestä kiinni -tutkimus- ja innovaatio-ohjelman hankkeet käynnistyvät maaliskuussa 2021

Maa- ja metsätalousministeriö on tehnyt rahoituspäätökset Hiilestä kiinni -tutkimus- ja innovaatio-ohjelman ensimmäiseen hakuun saapuneista hakemuksista. Rahoitusta myönnettiin kymmenelle tutkimus- ja innovaatiohankkeelle yhteensä 10,7 miljoonaa euroa. Rahoitus on osa hallitusohjelman mukaista maankäyttösektorin ilmastotoimenpidekokonaisuutta ja merkittävä julkinen panostus maa- ja metsätalouden ja muun maankäytönilmastotavoitteiden saavuttamiseksi. 

Rahoitettavat hankkeet tuottavat tutkittuun tietoon pohjautuvia ratkaisuja, joilla vähennetään maankäytön hiilipäästöjä ja ylläpidetään ja vahvistetaan hiilinieluja ja hiilen varastoja. Hankkeilla vahvistetaan myös uusiutuvien luonnonvarojen kestävää käyttöä sekä maa- ja metsätalouden ja muun maankäytön kokonaiskestävyyttä.

Rahoitettavat hankkeet ovat usean organisaation muodostamia tieteidenvälisiä konsortioita. Hankkeissa tehdään tiivistä yhteistyötä, yhteiskehittämistä ja pilotointia eri tutkimusorganisaatioiden, käytännön toimijoiden ja yritysten kesken. Uudet innovatiiviset ratkaisut saadaan näin siirtymään mahdollisimman nopeasti myös konkreettisisiksi toimenpiteiksi. Rahoitettaviin hankkeisiin voi tutustua tarkemmin sivun alaosassa.

Loppuvuodesta 2020 avoinna olleeseen rahoitushakuun tuli 50 hakemusta, joissa haettiin yhteensä 51 miljoona euron verran rahoitusta. Hakemukset arvioitiin tammikuussa laajassa, 10 hengen asiantuntijapaneelissa. Keskeisinä valintakriteereinä olivat hankkeiden tieteellinen laatu ja kyky tuottaa vaikuttavia ratkaisuja hiilineutraaliustavoitteen saavuttamiseksi. Kaikissa rahoitettavissa hankkeissa työskentelee alun perin asetetun tavoitteen mukaisesti myös tutkijanuran alkuvaiheessa olevia tutkijoita.

Hiilestä kiinni - tutkimus- ja innovaatio-ohjelmassa avataan loppuvuodesta täydentävä haku, silloin jaossa on rahoitusta noin 5 miljoonaa euroa.

Ohjelma valmisteltiin yhdessä tutkijayhteisön ja sidosryhmien kanssa

Hiilestä kiinni -tutkimus- ja innovaatio-ohjelman tavoitteena on tuottaa toimintaympäristön muutoksia ennakoivaa tietoa sekä ratkaisuehdotuksia, joilla maa- ja metsätaloutta ja muuta maankäyttöä saadaan sekä lyhyellä että pitkällä aikavälillä suunnattua ilmastokestävämmäksi. Tavoitteena on myös vahvistaa uusiutuvien luonnonvarojen kestävää käyttöä ja kokonaiskestävyyttä. Ohjelma on valmisteltu yhteistyössä tutkijayhteisön ja sidosryhmien kanssa. Ohjelman valmisteluun liittyi muun muassa avoin sidosryhmäkysely ja valmistelussa hyödynnettiin myös Ilmastopaneelin ja Luonnonvarakeskuksen tuottamia selvityksiä maankäyttösektorin ilmastotoimien suunnitteluun ja suuntaamiseen liittyvistä tutkimustietotarpeista.

Uutta tietoa vaikutusketjuista

Hiilestä kiinni -ohjelman tavoitteisiin vastaaminen edellyttää tieteidenvälisyyttä ja eri toimijoiden yhteistyötä. Uusi ohjelma vahvistaa merkittävästi maa- ja metsätalouteen ja muuhun maankäyttöön liittyvää tutkimusta ja antaa eri tieteenalojen tutkijoille erinomaiset mahdollisuudet osaamisen syventämiseen ja monipuolistamiseen. Myös aiemmat tutkimustulokset sekä aihepiirin nykyinen ja tuleva kansainvälinen ja kansallinen tutkimus kytketään uuden ohjelman myötä vahvemmin päätöksenteon tueksi. Luonnontieteellisen tutkimuksen lisäksi tarvitaan esimerkiksi asenteiden ja käyttäytymisen tutkimusta, jotta toimintatapojen muutosta saadaan todella aikaan. Maa- ja metsätaloudesta ei tule ilmastoviisasta ilman ilmastoviisaita viljelijöitä ja metsänomistajia.

Tutkimus- ja innovaatio-ohjelma muodostuu kolmesta teemakokonaisuudesta

Teemat ovat toisiaan läpileikkaavia: isosta systeemisestä muutoksesta (muutosta ilmassa) kohti kohdennettuja alueellisia ja paikallisia muutoksia ja ratkaisuja (tuuppausta maankäytössä) ja edelleen tuottaen maaperän prosesseista innovatiivisia ratkaisuja (viisautta maaperässä). Lisäksi läpileikkaavasti tarvitaan ennakointia ja uudenlaisia politiikka- ja ohjauskeinojen tutkimusta.

 

 

Toinen rahoitushakukierros aukeaa syksyllä 2021

Tilaa maankäyttösektorin ilmastoratkaisut -uutiskirje ja pysy ajan tasalla

https://uutiskirje.mmm.fi/

Ensimmäinen rahoitushaku oli avoinna joulukuussa 2020

Hakuilmoitus

Hakuilmoituksen englanninkielinen käännös löytyy englanninkielisiltä sivuilta ja ruotsinkielinen käännös ruotsinkielisiltä sivuilta.

Julkistuswebinaarin esitysmateriaalit

Usein kysytyt kysymykset

Muualla palvelussamme

Hankerahoituksen haku

MMM tutkimus- ja kehittäminen

MMM-tiedote 23.2.2021: https://mmm.fi/-/hiilesta-kiinni-tutkimus-ja-innovaatio-ohjelman-ensimmaisista-hankkeista-paatokset-10-hankkeelle-yhteensa-10-7-miljoonaa-euroa

MMM-tiedote 9.11.2020: Hiilestä kiinni -tutkimus- ja innovaatio-ohjelma tukee ilmastokestävien maankäyttöratkaisujen tuottamista - mittava rahoitushaku nyt avoinna

MMM-tiedote 6.10.2020: Uusi tutkimus- ja innovaatio-ohjelma luo ratkaisuja ilmastoviisaaseen maankäyttöön

Lisätietoja

Marjaana Suorsa, ohjelmapäällikkö 
maa- ja metsätalousministeriö, Tieto- ja tutkimustoimiala, Tieto- ja tutkimusyksikkö 0295162228