Maa- ja metsätalousministeriön blogi

Polku kestävään ruokajärjestelmään

Ruokajärjestelmämme on viritetty tuottamaan riittävästi kohtuuhintaista ja turvallista ruokaa. Seuraava askel on muokata myös tulonjako...

Maankäyttösektorin EU-velvoitteiden liikkuva maali

Tilastokeskus julkaisi tänään 30.5. pikaennakkotiedot vuoden 2023 kasvihuonekaasuinventaariosta eli alustavan laskelman ihmisen toiminnasta syntyvistä...

Maatalouspolitiikan uusi kausi, uudet numerot 

On taas se aika vuodesta, kun laitetaan maatalouden julkiset eurot jonoon ja katsotaan kuka sai ja kenelle annettiin. Maatalouden tukieurojen...

Elävä maaseutu turvaa huoltovarmuutta ja hyvinvointia

EU:n maatalous- ja maaseuturahoituskauden valmistelu aloitettiin visioimalla, mihin maaseudun kehittämisessä tähdätään: ihmisten kokema hyvinvointi...

Pohjanlahden lohenkalastusta säädellään kestävän kalastuksen turvaamiseksi

Kansainvälinen merentutkimusneuvosto suositteli tieteellisessä (ICES) neuvossaan toukokuussa 2023 lohenkalastuksen kieltämistä Ahvenanmaalta ...

Kestävyyden tavoittelu on jatkuva prosessi

Kestävän kehityksen tavoittelu on sidoksissa keskustelijoiden erilaisiin tapoihin hahmottaa maailmaa. Kestävyyskeskustelua hallitsi pitkään brundtlandilainen...

Viiden vuoden neuvottelut kalastuksenvalvonnasta johtivat kohtuuttomiinkin vaatimuksiin – sentään kahden lohen aukko löytyy

EU:n yhteisen kalastuspolitiikan valvontajärjestelmän muuttaminen on saanut sinetin. Jäsenmaista koostuva neuvosto hyväksyi 13. marraskuuta poliittisen...

Laadukas siemenhuolto turvaa metsien uudistumisen

Sain muutama viikko sitten käsiini tammikuussa 1947 julkaistun Metsälehden. Äitini isä on aikoinaan lehteä lukenut ja jostain syystä kyseinen numero oli...

Luonto haastaa Tenon kalastuksen

Lohi on kuningas, tähänhän olemme tottuneet kalastajien keskuudessa. Lohi herättää aina kysymyksiä. Jos lohta on, kuka sitä saa kalastaa ja kenelle lohi...

Vesiosaaminen on oleellista maailmanlaajuisissa haasteissa

Ruoantuotanto on ongelmissa kuivuuden takia, padot hajoavat sodan ja luonnonkatastrofien keskellä, liian vanhat vesiputket katkeilevat jopa Helsingin...

Vahva ja välittävä Suomi - katsaus MMM:n hallitusohjelmavastuisiin

Pääministeri Petteri Orpon hallitusohjelmassa maa- ja metsätalousministeriön vastuulle on annettu 111 päävastuuta ja 139 osavastuuta. Suurin osa päävastuista...

Merituulivoimaa kehitettävä rinnakkain kalatalouden kanssa

Vihreä siirtymä energiantuotannossa etenee. Vauhti on kova ja tuulivoiman rooli on siinä merkittävä. Vaikka siirtymän etuja ja välttämättömyyttä ei voikaan...

Kasvintuhoojien runsautta ja listaamisen haasteita

Satoi tai paistoi, on kesä ja kasvukausi myös kasvintuhoojien aikaa. Muuttuva ja lämpenevä ilmasto mahdollistaa uusien kasvilajien viljelyn ja tuo mukanaan...

Jälleenrakennusta sodan keskellä

Vaikka sota raivoaa parhaillaan Ukrainassa, siirtyy maa rauhanaikaan jossain vaiheessa. Suomen etu ja toive on, että Ukrainasta kehittyy vauras ja vahva...

Aspartaami taas valokeilassa

Riskianalyysin kolmas ja viimeinen vaihe, riskiviestintä, on tunnetusti vaikeaa. Olen juuri palaamassa Genevestä, jossa Codex Alimentariuksen...

Hyppää Suomen suveen

Tiesitkö, että vapaa-ajan asukkaita on Suomessa jopa 2,9 miljoonaa? Vuonna 2021 julkaistun Mökkibarometrin tulokset kertovat, että vapaa-ajan asuminen on...

Kuinka sorsat pelastetaan?

Minulla on keskimäärin yksi kivoimmista hommista MMM:n erätalousyksikössä. Edellinen hallituskausi startattiin ennenkuulumattomalla panostuksella...

Uuden maatalouspolitiikan ensimmäiset merkit pelloilla

Kaiken maailmankohinan keskellä maatalouspolitiikan uudistuskin on otettu käyttöön kuluvan vuoden alussa. Kokonaisuuden käyttöönotto viivästyi koko EU:ssa...

Solumaataloudesta apua ruokajärjestelmien kestävyyteen

Ruuantuotannon planetaariset rajat ovat tulleet vastaan, sillä kasvava sekä vaurastuva maapallon väestö tarvitsee paljon ravitsevaa ruokaa. Tavanomaisella...

Biotaloudessa on globaali buumi – Suomen metsäklustereista vientiveturi

Biotaloudessa on globaali buumi. Olemme Suomessa ja EU:ssa olleet biotalouden edelläkävijöitä. Nyt mm. Yhdysvallat, Intia ja Kiina kehittävät aktiivisesti...