Maa- ja metsätalousministeriön työryhmämuistiot

 

2017

Alkutuotannon varautumisen työryhmän muistio
MMM työryhmämuistio 2017:3

Selvitys maataloustuotannon valvonnan kehittämisestä
MMM työryhmämuistio 2017:2

Maatilojen rahoitusjärjestelyjä valmistelevan työryhmän loppuraportti
MMM työryhmämuistio 2017:1

2016

 

 

2015

Saimaannorppa ja kalastus -työryhmäraportti
MMM työryhmämuistio 2015:4

 
 

 

2012

 

 

2011

 

 

2009

MMM työryhmämuistio 2007:4

 

Valtioneuvoston yleisistunto 22.4.2021 VN 49/2021

Istunnon ajankohta 22.4.2021 13.00 | Paikka: Helsinki

22.4.2021 14.32 Päätösluettelo

Valtioneuvoston kanslia

Merja Saaritsa-Lantta, Hallinnollinen notaari p.+35 8295160270

Valtioneuvoston jäsenten vuosilomaan rinnastettavat vapaat

Oikeusministeriö

Laura Nurminen, Erityisasiantuntija, esittelijä p.029 5150008

Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi vaalilain 9 ja 46 §:ien väliaikaisesta muuttamisesta

Opetus- ja kulttuuriministeriö

Maa- ja metsätalousministeriö

Ympäristöministeriö

Juhani Damski, Kansliapäällikkö p.029 5250445

Ympäristöministeriön lainsäädäntöjohtajan viran täyttäminen