Tiedotteet vuosittain

 • Maatalous- ja kalastusneuvoston kokous Luxemburgissa 26. -27.4.

  Tiedote 25.4.2012

  Maatalous- ja kalastusneuvosto käy huhtikuun kaksipäiväisessä kokouksessaan läpi CAP-uudistukseen liittyvää suorien tukien asetusta. Lisäksi käsitellään Euroopan parlamentin ja neuvoston yhteisen...

 • Viime vuoden suurpetovahinkoja ei voida maksaa täysimääräisenä

  Tiedote 20.4.2012

  Suurpetojen viime vuonna aiheuttamien vahinkojen korvauksia joudutaan leikkaamaan 23 prosenttia. Valtion talousarviossa suurpetovahinkoihin ja vahinkojen estämiseen varattu 4,3 miljoonan euron...

 • Karhukannan kasvu taittunut suunnitellusti

  Tiedote 2.4.2012

  Maa- ja metsätalousministeriön tavoitteena on ollut viime vuosina pysäyttää karhukannan voimakas kasvu. Parin viime vuoden aikana sallitun suuremman metsästyspaineen avulla kannan kasvu on saatu...

 • Ari Eini nimitetty Suomen metsäkeskuksen johtajaksi

  Tiedote 2.4.2012

  MMM Ari Eini on nimitetty Suomen metsäkeskuksen Julkisten palvelujen johtajaksi 1.4.2012 alkaen. Nimityksestä päätettiin valtioneuvostossa 29.3. Eini on hoitanut tehtävää väliaikaisella...

 • 20 prosenttia luomuun vuoteen 2020 mennessä

  Tiedote 30.3.2012

  Luomualan reipas kasvu on maa- ja metsätalousministeriön tavoitteena. Ministeriö julkisti tänään suuntaviivoja hallituksen luomuohjelmaa varten sekä tuoreen selvityksen luomualan...

 • Matti Ahosta Eviran pääjohtaja

  Tiedote 29.3.2012

  Hallitus on nimittänyt Elintarviketurvallisuusvirasto Eviran pääjohtajaksi eläinlääketieteen lisensiaatti Matti Ahon ajaksi 1.5.2012–30.4.2019. Aho siirtyy virkaan maa- ja metsätalousministeriön...

 • Luonnonvaratutkimuksen rakenteita vahvistetaan

  Tiedote 22.3.2012

  Maa- ja metsätalousministeriö on päättänyt perustaa projektiryhmän valmistelemaan suunnitelmaa luonnonvaratutkimuskeskuksesta. Keskus koottaisiin nykyisistä Maa- ja elintarviketalouden...

 • Meri- ja kalastusrahasto ja maatalouspolitiikan yksinkertaistaminen puhuttivat

  Tiedote 20.3.2012

  Maatalous- ja kalastusneuvosto keskusteli maaliskuun kokouksessaan EU:n kalastuspolitiikasta. Esillä olivat mm. meri- ja kalatalousrahasto sekä kalansaaliiden poisheitto. Neuvosto pohti myös EU:n...

 • Meri- ja kalatalousrahasto esillä neuvostossa

  Tiedote 16.3.2012

  Maatalous- ja kalastusneuvosto keskustelee maaliskuun kokouksessaan EU:n kalastuspolitiikasta. Esillä ovat mm. meri- ja kalatalousrahasto sekä kalansaaliiden poisheitto. Lisäksi neuvostolla on...

 • Haitallisten vieraslajien torjuntaa linjataan periaatepäätöksellä

  Tiedote 15.3.2012

  Hallitus on tänään hyväksynyt periaatepäätöksen haitallisten vieraslajien torjuntaa koskevasta kansallisesta vieraslajistrategiasta. Strategian kantavana ajatuksena on ehkäistä haitallisten...

 • Riistaan ja metsästykseen liittyvien palveluiden ja tuotteiden kehittämismahdoll

  Tiedote 14.3.2012

  Maa- ja metsätalousministeriö on käynnistänyt tutkimus- ja kehittämishankkeen, jossa selvitetään, miten metsästykseen ja riistaan liittyviä palveluita ja tuotteita voitaisiin kehittää Suomessa....

 • Metsäneuvosto: Investointien houkuttelu Suomeen välttämätöntä

  Tiedote 14.3.2012

  Tänään 14.3. kokoontunut metsäneuvosto korosti uusien investointien tärkeyttä keskustellessaan Kansallisen metsäohjelman tavoitteiden ja toimenpiteiden toteutumisesta. Mikäli metsäteollisuuden...

 • Lohenkalastus Itämeren pääaltaalla keskeytetty

  Tiedote 14.3.2012

  Maa- ja metsätalousministeriö on päättänyt keskeyttää Suomen lipun alla purjehtivien kalastusalusten lohenkalastuksen Itämeren pääaltaalla. Lohenkalastus keskeytetään 15.3. alkaen, koska...

 • Hoitosuunnitelman tavoitteena turvata metsäkanalintujen elinympäristöt

  Tiedote 12.3.2012

  Maa- ja metsätalousministeriö on lähettänyt lausuntokierrokselle esityksen Suomen metsäkanalintukantojen hoitosuunnitelmaksi. Suomessa esiintyy viisi metsäkanalintulajia: metso, teeri, pyy, riekko...

 • Leena Tenhola jatkaa Maaseutuviraston ylijohtajana

  Tiedote 8.3.2012

  Hallitus on nimittänyt Maaseutuviraston ylijohtajan virkaan metsänhoitaja Leena Tenholan ajaksi 1.5.2012–30.4.2017. Leena Tenhola on toiminut viraston ylijohtajana sen perustamisesta saakka....

 • Kalatiestrategia turvaa vaelluskalakantojen elinvoimaisuuden

  Tiedote 8.3.2012

  Valtioneuvosto hyväksyi tänään periaatepäätöksen kansalliseksi kalatiestrategiaksi. Strategian tärkein tavoite on uhanalaisten ja vaarantuneiden vaelluskalakantojen elinvoimaisuuden vahvistaminen....

 • Viime vuoden tukitasoja vahvistettiin

  Tiedote 8.3.2012

  Viime vuoden lopullisten tukeen oikeutettujen yksikkömäärien vahvistuttua hallitus päätti tänään vuoden 2011 puutarhatuotteiden varastointituen tasosta koko Suomessa sekä teurashiehojen ja maidon...

 • Eläinten hyvinvointituen ehtoja uudistettiin

  Tiedote 8.3.2012

  Hallitus hyväksyi tänään eläinten hyvinvointituen ehtoja ja tukitasoja koskevan muutoksen. Tuen ehtoja on tarkistettu, koska eläinten hyvinvointiin liittyvää kansallista lainsäädäntöä on...

 • 15 suden lisäkiintiö poronhoitoalueelle

  Tiedote 6.3.2012

  Poronhoitoalueelle on myönnetty 15 suden lisäkiintiö maa- ja metsätalousministeriön asetuksella. Tavoitteena on vähentää susien porotaloudelle aiheuttamia erityisen merkittäviä vahinkoja. Asetus...

 • Selvitys antaa eväitä hallituksen lähiruokaohjelmaan

  Tiedote 6.3.2012

  "Lähiruoka on paikallisruokaa", ehdotetaan määritelmäksi lähiruualle maa- ja metsätalousministeriön tilaamassa lähiruokaselvityksessä. Hallitusohjelmassa yhtenä ruokapolitiikan kärkenä on lähiruuan...