Maa- ja metsätalousministeriön blogi

Sivut, joissa tagi metsät .

Hiilikompensaatioiden kehittäminen kaipaa selkeitä pelisääntöjä

Yritykset, muut yhteisöt ja myös yksityiset henkilöt ovat alkaneet kiinnostua päästöjensä kompensoimisesta, ja Suomeenkin on syntynyt vapaaehtoisia...

Ratkaisun hetket EU:n metsäaloitteissa

Metsistä on tänä vuonna käyty kiivasta keskustelua sekä EU:n komissiossa, neuvostossa että parlamentissa, niin asiantuntija- kuin poliittisella tasolla....

Kansallinen metsästrategia huomioi tasapainoisesti metsiin liittyvät erilaiset odotukset

Palasin viime viikolla – taas kerran ­– Kansalliseen metsästrategiaan kirjattuihin ajatuksiin: ”Metsät ovat yhtä aikaa paikka ja resurssi, elannon ja...

Metsäpolitiikassa edistys tapahtuu vuorovaikutuksessa, ratkaisukeskeisyys tuo päätöksiin realistisuutta

Kesälomalla oli aikaa käydä metsissä. Omissa metsissä tuli tarkastettua uudistustuloksia, suunniteltua tulevia toimenpiteitä ja istuttua nuotiokahveilla....

Muuttuuko kansainvälinen yhteistyö, uudistuuko EU?

Koronapandemiaan liittyvä etätyö on kartuttanut teknisiä taitoja ja muuttanut tottumuksia monessa työyhteisössä. Suomessa sopeutuminen on tapahtunut...

Metsänjalostuksella lisää kasvua ja kestävyyttä

Suomen metsiin istutettiin viime vuonna lähes ennätysmäärä metsäpuiden taimia, yli 174 miljoonaa kappaletta. Tekoa voidaan hyvällä syyllä kutsua...

Metsät ovat iloinen asia – ne lisäävät meidän kaikkien hyvinvointia

Matkustin muutamia kuukausia sitten Intiassa. Moni asia aukeni siellä uudella tavalla. Muutama esimerkki: Intiassa syntyy 55 000 lasta vuorokaudessa. Hiilen...

Metsien ilmastovaikutuksia ei ole tarkoituksenmukaista arvioida vain hiilinielunäkökulmasta

Pariisin sopimuksen keskeisin tavoite on sitouttaa kaikki osapuolet ilmastonmuutoksen hillitsemiseen ja siihen sopeutumiseen niin, että ihmisen aikaansaamat...

Oikeista ja vääristä hiilinielulaskelmista - osa 2

Yle uutisoi tänään tutkija Sampo Soimakallion laskelmasta, jonka mukaan Suomen metsien hakkuutasoa tulisi alentaa olennaisesti EU:n LULUCF-asetuksen...

Metsälajien uhanalaisuuskehityksessä plussia ja miinuksia

Perjantaina 8.3.2019 tapahtui Suomessa paljon. Naistenpäivän ja hallituksen eroamisen ohella uutiseksi nousi lajien uhanalaisuusarvioinnin eli Punainen kirja...

Metsästrategia metsäpolitiikan kulmakivenä

Vuonna 2015 vahvistettua Kansallista metsästrategiaa 2025 on toimeenpantu viime vuodet menestyksekkäästi. Metsäala on kasvanut ja uudistunut ja myös...

Metsästä lautaselle

Meitä metsästäjiä on noin 300 000 ja hirvijahteihin osallistuu vuosittain noin joka kolmas. Lihasaaliskin on kunnioitusta herättävä, noin 10 miljoonaa kiloa...

Metsäkadon päästöt ja niiden vähentäminen Suomessa

Suomi on metsäinen maa. Kun maata tarvitaan rakentamiseen tai maatalouteen, kohdistuu muutos väistämättä metsiin. Vaikka metsäkato eli metsien raivaaminen...

Luontotyyppejä ja kokonaiskestävyyttä

Joulun alla julkaistu arvio Suomen luontotyyppien uhanalaisuudesta kertoi uhanalaistumiskehityksen jatkuvan edelleen. Hankkeen metsäasiantuntijatyöryhmän...

Oikeista ja vääristä hiilinielulaskelmista

Helsingin Sanomat nosti viikonloppuna esiin virheen Luonnonvarakeskuksen (Luke) tutkijan marraskuussa esittämissä metsien hiilinieluarvioissa (HS 8.12.)....

Juurikääpä menestyy muuttuvassa ilmastossa – uusia torjuntatyökaluja kehitteillä

Ilmastonmuutokseen liittyvät metsätuhot ovat olleet kuluvana vuonna yleinen uutisaihe. Talvimyrskyjen aiheuttamat laajat lumituhot koettelivat alkuvuodesta...

Miten metsiä pitäisi hoitaa?

Maailmanpankki julkaisi muutama vuosi sitten listan metsien pinta-alaosuuksista eri maissa. Kymmenen metsäisintä valtiota sijaitsee sen mukaan trooppisella...

Pitäisikö metsätalouden kestävyyskeskustelusta huolestua?

Kyllä ja ei. Ei, koska keskustelu on aina hyvästä ja osoittaa, että metsät ovat kaikille tärkeitä ja niistä ollaan kiinnostuneita. Kyllä, koska keskustelussa...

Sinnikäs työ suomalaisten metsien ja yhteisen ilmaston puolesta EU:ssa tuotti tulosta

Pääministeri Juha Sipilän, ympäristöministeri Kimmo Tiilikaisen, suomalaisten meppien, tutkijoiden ja metsäalan asiantuntijoiden tekemä pitkäjänteinen ja...

— 20 Merkintöjä per sivu
Näytetään tulokset 21 - 39 / 39