Hankekuvaukset

A. Metsätieto ja alustatalous

D. Talousmetsien luonnonhoito ja metsäluonnon monimuotoisuus

F. Metsätiet ja metsien saavutettavuus

G. Uudet puupohjaiset tuotteet

I. Osaaminen ja koulutus

J. Kansainvälinen metsäpolitiikka ja EU-vaikuttaminen